Här är några bilder på Simpsalacoon´s Rallentando (svart) ca 1½ år och på Simpsalacoon´s Liberamente (bruntabby) vid ca 1½ och 2 års ålder. De är vår Simpsalacoon´s Amorosos bröder.
smiley