Att fånga alla 7 på samma bild var inte det lättaste smiley Försök fortsätter smiley